Class XD

Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969

Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats

new search

Orig. (Kopecký 1969): Galio-Urticetea Passarge 67 em. Kopecký

Syn.: Urtico-Cirsietea Doing 1963 p. p. (§ 2b, nomen nudum), Galio-Urticetea Passarge 1967 prov. (§ 3b)

Citation: Láníková D., Kočí M., Sádlo J., Šumberová K., Hájková P., Hájek M. & Petřík P. (2009): Nitrofilní vytrvalá vegetace vlhkých a mezických stanovišť (Galio-Urticetea). Nitrophilous perennial vegetation of wet to mesic habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 290–378, Academia, Praha.
This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.