Druhy

Vyhledávejte vlastnosti druhů, mapy, obrázky a další.

Vegetace

Vyhledávejte informace o vegetačních jednotkách, mapy a obrázky.

Určování

Určování druhů a vegetačních jednotek pomocí různých kritérií.

Ke stažení

Stáhněte volně přístupná data, např. kompletní seznam druhů, Červený seznam a ekologické indikační hodnoty.

O projektu

Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis Centre) byl projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky v letech 2014–2018, který sdružil výzkumné kapacity zabývající se diverzitou flóry a vegetace z brněnské Masarykovy univerzity, Botanického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spolupracoval s řadou externích odborníků. Jako podpůrná infrastruktura pro výzkum projektu Pladias byla vytvořena rozsáhlá databáze kriticky revidovaných údajů o české flóře a vegetaci, která je veřejnosti přístupná na tomto portálu a je průběžně doplňována i po ukončení projektu Pladias.

Databáze je zaměřena na planou nebo zplanělou flóru vyskytující se na území České republiky, nikoliv na rostliny pěstované, i když nejběžnější pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zahrnuty jsou.

Taxonomické vymezení a nomenklatura taxonů odpovídají převážně publikaci Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647–811. U nově nalezených druhů a v některých dalších případech jsou přijata jména z připravovaného druhého vydání Klíče ke květeně České republiky (Kaplan et al. 2019).

Při použití údajů z webového portálu Pladias.cz je uživatel povinen uvést zdroj dat „Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz“. Při použití dat o rozšíření kromě toho uživatel uvádí citaci článku Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. Při použití konkrétních dat o vlastnostech druhů uvádí také příslušné originální zdroje citované v databázi Pladias. Při použití textů nebo obrázků, které databáze Pladias přímo přebírá z publikovaných zdrojů, cituje uživatel pouze tyto publikované zdroje. Při použití obrázků rostlin nebo vegetačních typů z tohoto webového portálu je uživatel povinen citovat autora obrázku a zdroj „www.pladias.cz“.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.