nové hledání »

Pastinaca sativa – pastinák setý

Habitus a typ růstu

 • Výška [m]: 0,3–1 ?
 • Růstová forma: monokarpická vytrvalá neklonální bylina ?
 • Životní forma: hemikryptofyt ?
 • Životní strategie: C - kompetitor ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda podle vlastností listů): C/CR ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, C-skóre): 68,7 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, S-skóre): 0 % ?
 • Životní strategie (Pierceho metoda, R-skóre): 31,3 % ?

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: složený – lichozpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?
 • Vytrvalost listů: letní ?
 • Anatomie listů: skleromorfní, mezomorfní ?

Květ

 • Doba kvetení [měsíc]: červenec-září ?
 • Fáze kvetení: 8 Clematis vitalba-Galium sylvaticum (plné léto) ?
 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: složený okolík ?
 • Diklinie: andromonoecický ?
 • Způsob generativního rozmnožování: smíšená reprodukce ?
 • Vektor opylení: hmyz ?
 • Spektrum opylovačů: pestřenky (včela medonosná, samotářské včely) ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – dvounažka s karpoforem ?
 • Barva plodu: hnědá ?
 • Způsob rozmnožování: výhradně semeny/sporami ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Podzemní orgány a klonalita

 • Délka života prýtu (cyklicita): prýt převážně dicyklický nebo polycyklický ?
 • Přítomnost hlavního kořene: přítomen ?
 • Umístění pupenů na kořenech: hlavní kořen ?
 • Role pupenů na kořenech v životním cyklu rostliny: regenerativní ?
 •   Banka pupenů ?
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy bez pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm bez pupenů na kořenech: 8
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm bez pupenů na kořenech: 0
 • Velikost podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech: 13
 • Hloubka podzemní banky pupenů bez pupenů na kořenech [cm]: 4
 • Počet pupenů na prýt na povrchu půdy včetně pupenů na kořenech: 5
 • Počet pupenů na prýt v hloubce 0-10 cm včetně pupenů na kořenech: 12
 • Počet pupenů na prýt v hloubce více než 10 cm včetně pupenů na kořenech: 15
 • Velikost podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech: 32
 • Hloubka podzemní banky pupenů včetně pupenů na kořenech [cm]: 9

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Karyologie

 • Počet chromozomů (2n): 22 ?
 • Stupeň ploidie (x): 2 ?
 • 2C velikost genomu [Mbp]: 2943,34 ?
 • 1Cx monoploidní velikost genomu [Mbp]: 1471,67 ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: původní ?
 • Geografický původ: Středomoří ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 1 - tolerantní k solím, většinou na nepatrně slaných nebo neslaných půdách, ale výjimečně na mírně slaných půdách ?
 •   Indikační hodnoty pro disturbanci ?
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance celého porostu: -0,22
 • Indikační hodnota pro frekvenci disturbance bylinného patra: -0,22
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance celého porostu: 0,53
 • Indikační hodnota pro intenzitu disturbance bylinného patra: 0,55
 • Indikační hodnota pro disturbanci celého porostu (strukturní index): 0,63
 • Indikační hodnota pro disturbanci bylinného patra (strukturní index): 0,72

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   4 Mokřadní a pobřežní bylinná vegetace
 • 4L Nitrofilní bylinné lemy nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 2 - optimum
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8D Širokolisté suché trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   10 Vegetace slanisk
 • 10I Vnitrozemské slané louky: 1 - vzácný výskyt
 • 10J Slané stepi: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 • 11R Křoviny a pionýrské lesíky lesních pasek: 1 - vzácný výskyt
 •   12 Lesy
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 2 - optimum
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 2 - optimum
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 •   Diagnostický taxon ?
 •   Konstantní taxon ?
 •   Indexy ekologické specializace ?
 • Index ekologické specializace ve všech vegetačních typech: 4,6
 • Index ekologické specializace v nelesní vegetaci: 4,6

Rozšíření a hojnost

 • Floristická zóna: severní temperátní, jižní temperátní, submeridionální, meridionální ?
 • Floristická oblast: Evropa, Západní Asie ?
 • Rozsah areálu podle gradientu kontinentality: 5 ?
 • Výškový stupeň v ČR: nížiny, pahorkatiny, podhůří ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 552, 1540 ?
 •   Hojnost ve fytocenologických snímcích z ČR ?
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích: 1,7 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 5 %: 5,9 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 25 %: 1 %
 • Frekvence výskytu ve fytocenologických snímcích s pokryvností nad 50 %: 0 %
 • Průměrná procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 2,9 %
 • Maximální procentická pokryvnost ve fytocenologických snímcích: 38 %
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 19
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 5
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 7
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací