nové hledání »

Pastinaca sativa subsp. urens – pastinák setý tmavý

List

 • Přítomnost a přeměna listu: listy přítomny, nejsou přeměněné ?
 • Uspořádání listů na stonku (fylotaxe): střídavé ?
 • Tvar listu: složený – lichozpeřený ?
 • Palisty: chybí ?
 • Řapík: přítomen ?

Květ

 • Barva květu: žlutá ?
 • Symetrie květů: aktinomorfní (více rovin souměrnosti) ?
 • Květní obaly: kalich redukovaný, koruna přítomna ?
 • Srůst koruny/okvětí: volné ?
 • Srůst kalicha: volnolupenný ?
 • Typ květenství: složený okolík ?

Plod, semeno a šíření

 • Typ plodu: suchý plod – dvounažka s karpoforem ?
 • Jednotka šíření (diaspora): plod, plodenství nebo jeho část ?
 • Strategie šíření: Allium (převážně autochorie) ?
 • Myrmekochorie: nemyrmekochorní (b) ?

Způsob výživy

 • Parazitismus a mykoheterotrofie: autotrofní ?
 • Masožravost: rostlina není masožravá ?
 • Symbiotická fixace dusíku: bez symbiontů fixujících dusík ?

Původ taxonu

 • Původnost v ČR: archeofyt ?
 • Invazní status: zdomácnělý ?
 • Geografický původ: Středomoří ?
 • Způsob zavlečení: náhodné zavlečení ?

Ekologické indikační hodnoty

 •   Ellenbergovské indikační hodnoty
 • Indikační hodnota pro světlo: 8 - rostlina světlých míst, jen výjimečně rostoucí při méně než 40 % rozptýleného záření dopadajícího na volnou plochu ?
 • Indikační hodnota pro teplotu: 6 - přechod mezi hodnotami 5 a 7 ?
 • Indikační hodnota pro vlhkost: 5 - indikátor čerstvých půd, vázaný na půdy s průměrnou vlhostí, chybí na vlhkých a často vysychajících půdách ?
 • Indikační hodnota pro reakci: 7 - indikátor mírně kyselých až bazických podmínek, nikdy se nevyskytující v silně kyselých podmínkách ?
 • Indikační hodnota pro živiny: 5 - výskyt na mírně živinami bohatých místech, méně často na chudších nebo bohatších místech ?
 • Indikační hodnota pro salinitu: 0 - netolerantní k solím, glykofyt ?

Stanoviště a sociologie

 •   Výskyt v biotopech ?
 •   6 Louky a mezofilní pastviny
 • 6A Mezofilní ovsíkové louky: 2 - optimum
 • 6C Pastviny a parkové trávníky: 1 - vzácný výskyt
 • 6D Aluviální louky nížinných řek: 1 - vzácný výskyt
 • 6E Vlhké pcháčové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6F Střídavě vlhké bezkolencové louky: 1 - vzácný výskyt
 • 6G Vegetace vlhkých narušovaných půd: 2 - optimum
 •   8 Suché trávníky
 • 8F Teplomilná vegetace lesních lemů: 1 - vzácný výskyt
 •   11 Vřesoviště a křoviny
 • 11L Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny: 2 - optimum
 •   12 Lesy
 • 12T Akátiny: 1 - vzácný výskyt
 •   13 Antropogenní vegetace
 • 13A Jednoletá ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13B Jednoletá vegetace polních plevelů: 1 - vzácný výskyt
 • 13D Vytrvalá teplomilná ruderální vegetace: 1 - vzácný výskyt
 • 13E Vytrvalá nitrofilní bylinná vegetace mezických stanovišť: 2 - optimum
 • 13F Bylinná vegetace lesních pasek a ostružiníkové křoviny: 1 - vzácný výskyt
 •   Vazba na lesní prostředí ?
 • Vazba na lesní prostředí v termofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje
 • Vazba na lesní prostředí v mezofytiku a oreofytiku: 0 - taxon se v českých lesích spontánně nevyskytuje

Rozšíření a hojnost

 • Výškový stupeň v ČR: pahorkatiny ?
 • Frekvence výskytu v základních polích a kvadrantech síťového mapování: 69, 115 ?
 •   Počet biotopů s výskytem taxonu v ČR ?
 • Počet úzce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 14
 • Počet úzce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 4
 • Počet široce vymezených biotopů s výskytem taxonu: 5
 • Počet široce vymezených biotopů, v nichž má taxon optimum: 3

Ohrožení a ochrana

 • Červený seznam 2017 (národní kategorie ohrožení): C3 - ohrožený taxon ?
 • Červený seznam 2017 (kategorie ohrožení IUCN): NT - téměř ohrožený ?
 • Zákonná ochrana: taxon není zákonem chráněný ?

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací