Asociace SAB01

Asplenietum cuneifolii Gauckler 1954

Vegetace hadcových skal se sleziníkem hadcovým a sleziníkem nepravým

nové hledání

Struktura a druhové složení. Jde o nezapojenou vegetaci o pokryvnosti bylinného patra kolísající zpravidla mezi 10 a 60 %. Ve skalních štěrbinách rostou kapradiny sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) nebo sleziník nepravý (A. adulterinum), na skalních teráskách se vyskytuje Silene vulgaris, trsnaté kostřavy (Festuca ovina a v teplejších oblastech také F. pallens) a na větších teráskách na některých lokalitách Calamagrostis arundinacea. Ve skalních štěrbinách roste Campanula rotundifolia agg. Bylinné patro zpravidla obsahuje méně než 10 druhů cévnatých rostlin na plochách o velikosti 2–10 m². Mechové patro je téměř vždy vyvinuto a jeho pokryvnost se pohybuje od 10 do 80 %. Pokud má malou pokryvnost, rostou v něm často játrovky Frullania dilatata a F. tamarisci, přitisklé k povrchu skály, a akrokarpní mechy tvořící drobné polštářky, např. Schistidium apocarpum. Často se však vyskytuje pleurokarpní mech Hypnum cupressiforme, který vytváří rozsáhlé koberce pokrývající povrch skály.

Stanoviště. Asplenietum cuneifolii se vyskytuje výhradně na hadcových skalkách, a to převážně v suprakolinním až montánním stupni, kde se kvůli vydatnějším srážkám intenzivně vymývají kationty a půda zachycená ve skalních štěrbinách a na teráskách je kyselejší než na analogických stanovištích v kolinním stupni. Většinou jde o nevysoké skalní výchozy menších rozměrů obklopené rozvolněným borovým lesem nebo pastvinami. Tyto skalky jsou tvrdé a obtížně zvětrávají. Vytvářejí se na nich nevelké terásky, na kterých se zachycuje humus, a vzniká tak prostředí pro uchycení cévnatých rostlin. Gauckler (1954) uvádí z humózního materiálu v kořenovém prostoru kapradin pH 5,0–5,3. Asociace se vyvíjí většinou na skalkách všech orientací o sklonu 50–90°.

Dynamika a management. Asplenietum cuneifolii je dlouhodobě stabilní společenstvo, které se může vyskytovat na zastíněných i osluněných stanovištích, a proto není citlivé na sukcesní změny v okolní vegetaci, jako je zarůstání opuštěných pastvin na hadci. Nevyžaduje žádný management.

Hospodářský význam a ohrožení. Společenstvo nemá žádný hospodářský význam a na většině lokalit není ohroženo. Jako stanoviště vzácných druhů kapradin vázaných na hadcový substrát je významné pro ochranu biodiverzity. Většina jeho výskytů se nachází v chráněných územích.

Citace: Chytrý M. (2009): Asplenietum cuneifolii Gauckler 1954. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 418–420, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.