Svaz TAA

Cypero-Spergularion salinae Slavnić 1948

Slaniska s jednoletými halofilními travami

nové hledání

Svaz zahrnuje společenstva jednoletých travin na obnažených substrátech se středním až velkým obsahem ve vodě rozpustných solí. V ponticko-panonské oblasti tato vegetace ekologicky vikarizuje se společenstvy třídy Isoëto-Nanojuncetea, která je tam vázána na mírně zasolené půdy. V České republice se společenstva svazu Cypero-Spergularion salinae nacházejí na severozápadní hranici areálu a postrádají mnohé charakteristické druhy. Změny v krajině vedly k dalšímu ochuzení hlavně u porostů s halofilními druhy. Průměrné roční teploty v oblasti výskytu vegetace svazu Cypero-Spergularion salinae se v České republice pohybují v rozmezí 8,5–9,5 °C a roční úhrny srážek kolem 550 mm.

Svaz Cypero-Spergularion salinae je rozšířen v jihovýchodní Evropě (Slavnić 1948, Vicherek 1973, Kojić et al. 1998, Sanda et al. 1999, Borhidi 2003) a zahrnuje několik asociací, které se liší především dominantami. U nás jsou doloženy dvě asociace, Crypsietum aculeatae a Heleochloëtum schoenoidis, přičemž první z nich nebyla v poslední době zaznamenána.

Citace: Šumberová K. (2007): Vegetace jednoletých halofilních travin (Crypsietea aculeatae). Vegetation of annual graminoids in saline habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 132–142, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.