Svaz ABA

Juncion trifidi Krajina 1933

Vyfoukávané alpínské trávníky

nové hledání

Svaz zahrnuje porosty tvořené především nízkými trsnatými úzkolistými travinami sítinou trojklannou (Juncus trifidus), kostřavou nízkou (Festuca supina) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). Vyskytují se v alpínském stupni skandinávských, západokarpatských a sudetských pohoří. Typickými stanovišti jsou exponované vrcholy a hřebeny, vystavené po většinu roku silným účinkům větru a v zimě i silných mrazů, zejména na místech s vyvátou sněhovou pokrývkou. Půdy jsou silně vysychavé, s opakovaným zamrzáváním a rozmrzáváním půdy (regelací).

Vedle níže popsané asociace řadí Jeník & Krahulec (in Moravec et al. 1995: 16–18) do tohoto svazu i další lokálně vyvinutá společenstva nevyhraněného druhového složení, např. Agrostis rupestris-Juncus trifidus spol. Oberdorfer 1957 a Molinio caeruleae-Agrostietum Berciková 1976, která však nejsou v tomto přehledu rozlišována.

Citace: Kočí M. (2007): Acidofilní alpínské trávníky (Juncetea trifidi). Alpine grasslands on base-poor soils. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 76– 83, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.