Asociace VCB05

Tolypello intricatae-Charetum Krause 1969

Parožnatková vegetace s Tolypella intricata

nové hledání

Struktura a druhové složení. Asociace zahrnuje porosty s dominancí Tolypella intricata a malým počtem průvodních druhů, z nichž bylo častěji zaznamenáno jen Sparganium erectum. Celkový počet druhů v porostech na našich lokalitách kolísal většinou mezi 2–4 na ploše 16 m². Vzácně mohou být porosty tvořeny jen dominantním druhem. Tolypella intricata dorůstá výšky okolo 20 cm a vzhledem připomíná malý stromek (jedna dlouhá internodiální buňka má tvar kmene a v horní části je více bočních výhonků ve tvaru koruny; Krause 1997).

Stanoviště. U nás byla tato asociace zatím zjištěna pouze třikrát, a to ve dvou menších rybnících s omezenou intenzitou hospodaření a v zatopeném těžebním prostoru. Ze zahraničí je uváděna z mělkých mezotrofních až eutrofních vod hlubokých do 2 m, bohatých bázemi a s neutrálním pH (Pott 1995, Dierßen 1996, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32, Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88). Jde například o mrtvá ramena, aluviální tůně a vodní příkopy, často zaplavované jen periodicky (Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88, Lawesson 2004).

Dynamika a management. Podle zahraničních údajů jde o společenstvo s efemérním výskytem (Dierßen 1996, Coldea & Sanda in Coldea 1997: 25–32, Lawesson 2004). Porosty jsou vázány na rychle se měnící stanoviště typická pro přirozené říční nivy (Pott 1995, Krause & Lang in Oberdorfer 1998: 78–88). Z našeho území není o dynamice této vegetace nic známo a zejména není jasné, nakolik může k jejímu dlouhodobému uchování na lokalitě přispět omezení intenzivního chovu ryb a kachen. Je pravděpodobné, že při bezzásahovém režimu by porosty Tolypella intricata ustoupily sukcesi společenstev konkurenčně silnějších vodních makrofytů.

Hospodářský význam a ohrožení. Tato vegetace je bez hospodářského významu, její ochrana je však důležitá pro zachování diverzity mokřadní vegetace. Je ohrožena silnou eutrofizací, změnami v dynamice vodního režimu (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 45–54) a nevhodným využitím stanoviště, v Českém ráji například k chovu kachen divokých pro poplatkové lovy.

Nomenklatorická poznámka. V literatuře (např. Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 45–54, Rennwald 2000, Lawesson 2004) se často uvádějí porosty s Tolypella intricata pod jménem asociace Charo-Tolypelletum intricatae Corillion 1957. Ve skutečnosti Corillion (1957) popsal Charo-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957, nikoliv Charo-Tolypelletum intricatae. Krause (1969) popsal asociaci pod názvem Tolypello-Charetum, v jejíž originální diagnóze jsou obsaženy dva druhy rodu Tolypella. Z nich se T. intricata vyskytuje ve všech čtyřech snímcích synoptického sloupce, zatímco T. prolifera jen v jednom. Z toho důvodu doplňujeme do názvu asociace druhové epiteton intricatae.

Citace: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): Tolypello intricatae-Charetum Krause 1969. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 266–267, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.