Asociace TFB01

Airetum praecocis Krausch 1967

Jednoletá vegetace písčin s ovsíčkem časným

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace je relativně hojná v Německu (Korneck in Oberdorfer 1993a: 13–85, Pott 1995, Dengler in Berg et al. 2004: 301–326), odkud přesahuje v ochuzených formách do západního Polska (Matuszkiewicz 2001) a Čech. V pobřežních oblastech severozápadní Evropy se vyskytuje podobná asociace Carici arenariae-Airetum praecocis (Westhoff et al. 1962, Dengler in Berg et al. 2004: 301–326). V Rakousku ani na Slovensku se Airetum praecocis nevyskytuje. V Čechách je asociace poměrně častá na Dokesku (Černý et al., nepubl.), ojedinělé záznamy pocházejí z kempů nebo pískoven na Třeboňsku, v Polabí i jinde (Černý et al., nepubl.).

Citace: Černý T. & Sádlo J. (2007): Airetum praecocis Krausch 1967. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 338–341, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.