Asociace LBA01

Alnetum incanae Lüdi 1921

Devětsilové olšiny s olší šedou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se vyskytuje v mnoha evropských pohořích. Je udávána z Francie (Schwabe 1985), Dánska (Lawesson 2004), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska a Itálie (Schwabe 1985), Slovinska (Dakskobler et al. 2004), Chorvatska a Srbska (Horvat et al. 1974), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner & Karner in Willner & Grabherr 2007: 115–123), Slovenska (Slezák et al. 2013), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Rumunska (Coldea 1991) a Ukrajiny (Korotkov et al. 1991). V České republice se vyskytuje v pohraničních pohořích. Byla zaznamenána v Krušných horách (Neuhäuslová-Novotná 1975), na Šumavě (Sofron & Štěpán 1971a, Neuhäuslová 2001, Sádlo & Bufková 2002), v Novohradských horách (S. Kučera 1966), Krkonoších (Neuhäuslová-Novotná 1975), Adršpašsko-teplických skalách (Sýkora & Hadač 1984), Hrubém Jeseníku (Neuhäuslová-Novotná 1975) a Moravskoslezských Beskydech (Sedláčková 1982, 1992).

Citace: Douda J. (2013): Alnetum incanae Lüdi 1921. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 200–202, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.