Asociace XDD03

Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al. 1979

Jarní nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem třebulí

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Předpokládaný primární areál druhu Anthriscus cerefolium sahá od jihovýchodní Evropy přes bývalou Jugoslávii, Rakousko, Českou republiku a Slovensko do Polska (Slavík in Slavík et al. 1997: 273–284). V těchto oblastech předpokládáme i výskyt asociace Anthriscetum trichospermae. V literatuře je tato asociace udávána z východního Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251), jihozápadního Slovenska (Jarolímek & Mucina 1979, Jarolímek et al. 1997), Maďarska (Borhidi 2003) a Rumunska (Sanda et al. 1999). Vzhledově blízké porosty s Anthriscus cerefolium a převahou nitrofilních jednoletých druhů byly zjištěny i v severním Íránu (Sádlo, nepubl.). Přestože byla asociace Anthriscetum trichospermae popsána z České republiky (Hejný et al. 1979), existuje od nás jen malý počet fytocenologických snímků. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že jde o jarní, rychle se vytrácející společenstvo. U nás se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech. Jeho výskyt je doložen z Orlíku (Hejný et al. 1979), Bechyně (Douda 2003), Hluboké nad Vltavou (Šumberová, nepubl.), Znojma (Cigánek 1998), Moravského Krumlova a Pavlovských vrchů (Hédl, nepubl., Láníková, nepubl.). Pozorovány byly také výskyty v Praze, Českém krasu, na Křivoklátsku, v Českém středohoří, Mladé Boleslavi a Českém Krumlově (Sádlo, nepubl.), odkud však nebyly zaznamenány fytocenologické snímky.

Citace: Láníková D. (2009): Anthriscetum trichospermae Hejný et Krippelová in Hejný et al. 1979. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 342–344, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.