Asociace XDE06

Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974

Horská nitrofilní lemová vegetace s kerblíkem lesklým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Anthriscus nitida je rozšířen v alpsko-karpatské oblasti (Slavík in Slavík et al. 1997: 273–284). Jeho rozšíření přibližně odpovídá i rozšíření asociace Anthrisco nitidae-Aegopodietum, která se vyskytuje spíše v oceánicky laděných oblastech. Je uváděna například z horských oblastí Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Pott 1995, Hilbig in Schubert et al. 2001: 172–184), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251) a Slovenska (Jarolímek et al. 1997). V České republice se vyskytuje převážně v chladnějších a vlhčích oblastech v podhůřích, méně často v horách. Je udávána z jihovýchodní Šumavy (Kopecký & Husáková 1985), Krkonoš (Husáková & Guzikowa 1980), Orlických hor (Kopecký 1974a, b) a Moravskoslezských Beskyd (Chlapek 1998). Na obdobných místech v nižších polohách je Anthrisco nitidae-Aegopodietum nahrazeno asociací Symphyto officinalis-Anthriscetum sylvestris.

Citace: Láníková D. (2009): Anthrisco nitidae-Aegopodietum podagrariae Kopecký 1974. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 363–365, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.