Asociace LBC04

Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002

Horské klenové bučiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Tato asociace je rozšířena v pohořích střední a jihovýchodní Evropy. Husová (in Moravec et al. 1982: 228–234) předpokládá, že směrem od západu k východu jsou spolu s klesající oceanitou klimatu její výskyty postupně vzácnější a maloplošnější. Athyrio-Fagetum uvádějí (zpravidla pod jménem Aceri-Fagetum) vegetační přehledy Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001) i Slovenska (Jarolímek et al. 2008). Vyskytuje se rovněž v dinárských pohořích (Horvat et al. 1974, Trinajstić 2008). Naopak fytocenologické snímky z ukrajinských Karpat, které Onyshchenko (2009) přiřazuje k této asociaci, reprezentují jiný typ bučin. V České republice jde o velmi vzácnou asociaci, která je v typické podobě doložena ze sudetských pohoří a vzácně z Moravskoslezských Beskyd (Tichý, nepubl., Togner, nepubl.). V Krkonoších byla zachycena snímky v Pančavské jámě (Kociánová & Štursová 1986), v Orlických horách se vyskytuje v okolí vrchu Šerlich v chráněném území Bukačka (Mikyška 1972, Vacek et al. 1997), v Hrubém Jeseníku v údolí Divoké Desné (Husová 1973a, b) a Velké kotlině (Jeník et al. 1980, Husová in Moravec et al. 1982: 228–234). Zřejmě již zaniklý výskyt na Králickém Sněžníku dokládá jeden snímek z třicátých let (Hartmann & Jahn 1967). Kromě toho existuje několik netypických snímků horských klenových bučin z jiných částí Krkonoš (Sýkora 1967b), stěny Černého jezera na Šumavě (Sofron & Štěpán 1967) a Moravskoslezských Beskyd (Sedláčková 1978, Viewegh 1994). V dřívějších syntézách (Husová in Moravec et al. 1982: 228–234, Moravec 1985) uváděný, avšak nedoložený výskyt v Rychlebských horách je málo pravděpodobný. Při mapování biotopů České republiky byly horské klenové bučiny interpretovány volněji než asociace v našem pojetí, a proto byly mapovány na mnoha dalších lokalitách v Krkonoších, v Krušných horách, na Ještědském hřbetu, severních svazích Jizerských hor a v podhůří Šumavy (T. Kučera & Chytrý in Chytrý et al. 2010b: 293–305).

Citace: Hédl R. (2013): Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae Willner 2002. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 256–259, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.