Asociace LAA02

Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931

Slatinné mokřadní olšiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Carici elongatae-Alnetum glutinosae je rozšířeno ve velké části Evropy. Uvádí se z Francie a Belgie (Bodeux 1955), Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Švýcarska (Keller et al. 1998), Německa (Oberdorfer in Oberdorfer 1992: 24–32, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Dánska a jižního Švédska (Brunet 1991, Dierßen 1996, Lawesson 2004), Polska a východního Pobaltí (Jakubowska-Gabara 1985, Korotkov et al. 1991, Prieditis 1997), Slovenska (Šomšák 2000, Slezák et al. 2013), Rakouska (Geißelbrecht-Taferner & Wallnöfer in Mucina et al. 1993b: 26–43, Franz & Willner in Willner & Grabherr 2007: 89–93), Itálie (Sburlino et al. 2011), Maďarska (Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Chorvatska a Slovinska (Horvat et al. 1974), Rumunska (Coldea 1991) a Běloruska (Korotkov et al. 1991). Na severozápadě evropské části Ruska popisují podobnou asociaci Vasilevič & Ščukina (2001). V České republice se společenstvo vyskytuje roztroušeně v Čechách od nížin do podhůří a vzácně na Moravě. Bylo zaznamenáno např. ve Frýdlantském výběžku (Jehlík 1963), Ralské pahorkatině (Neuhäusl & Neuhäuslová 1965, Turoňová 1985, 1987, Turoňová & Rychtařík 2002), na Kokořínsku (T. Kučera & Špryňar 1996), Plzeňsku (Klika 1950, Sofron & Nesvadbová 1997), Blatensku (Douda, nepubl.), v jihočeských pánvích (Klika 1940, Jílek 1958, Neuhäusl 1959, Březina et al. 1963, Douda 2004), jižní části Českomoravské vrchoviny (Boublík 2002), Polabí a dolním Poorličí (Mikyška 1956, 1964a, 1968, Z. Novotná 1958, Rydlo 1993), Lanškrounské kotlině (Jirásek 1993) a moravských úvalech (Bednář 1964, J. Král 1970).

Citace: Douda J. (2013): Carici elongatae-Alnetum glutinosae Tüxen 1931. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 171–174, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.