Asociace LBB03

Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964

Karpatské dubohabřiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Carici pilosae-Carpinetum je asociace rozšířená v Západních a zčásti i Východních Karpatech a na Malopolské vysočině v Polsku. Uvádí se ze Slovenska (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1964, Michalko in Michalko et al. 1986: 49–53), severního Maďarska (Kevey 2008, Borhidi et al. 2012), Chorvatska (Trinajstić 2008) a ukrajinských Karpat (Onyshchenko 2009). V Polsku jsou porosty odpovídající této asociaci řazeny do malopolské varianty široce pojaté asociace Tilio cordatae-Carpinetum betuli (Traczyk 1962, J. M. Matuszkiewicz 2001). Wallnöfer et al. (in Mucina et al. 1993b: 85–236) uvádějí asociaci Carici pilosae-Carpinetum ze severovýchodního a východního Rakouska, avšak Willner (in Willner & Grabherr 2007: 137–144) řadí tyto porosty do asociace Galio sylvatici-Carpinetum betuli. V České republice je asociace Carici pilosae-Carpinetum hojná v okolí Brna a Moravském krasu (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b) a nižších polohách moravských Karpat, zejména ve Ždánickém lese (Grüll 1954, Neuhäusl & Neuhäuslová 1968), Litenčických vrších (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b, Pospíšil 1974), Chřibech (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Havlová 2000), Bílých Karpatech (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Kubíková & T. Kučera 1999, J. Němec 2000), Vizovické pahorkatině (Veselá 2007, 2009) a na obvodech Hostýnských vrchů (Kuželová 1999, 2002). Vyskytuje se také v Moravské bráně (Pospíšil 1954, 1964, Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1972b, Sedláčková 1988, 2000, Kincl 1991, Labonková 1997), na Třinecku (Sedláčková 1988) a Opavsku (Holuša, nepubl., Togner, nepubl.). Izolované výskyty se nacházejí na východním okraji České tabule v podhůří Orlických hor (Mikyška 1964c, 1968), v Lanškrounské kotlině (Jirásek 1992), Hornomoravském úvalu (Kincl 1991), na Malé Hané (J. Novák, nepubl.) a u Čížova ve středním Podyjí (Chytrý & Vicherek 1995). Dubohabřiny s výskytem ostřice chlupaté (Carex pilosa) se hojně vyskytují i na jihovýchodním okraji Českého masivu mezi Znojmem a Brnem, ve většině porostů tam však chybějí další druhy východního rozšíření (Neuhäusl & Neuhäuslová 1968, Chytrý & Vicherek 1995, 1996). Vzácně se objevují i na Pardubicku a Litomyšlsku, kde se také v dubohabřinách nacházejí východní druhy typické pro tuto asociaci v moravských Karpatech, ale nerostou společně na stejných lokalitách (P. Novák & Roleček 2010).

Citace: Chytrý M. (2013): Carici pilosae-Carpinetum betuli Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1964. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 230–233, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.