Asociace VCB01

Charetum globularis Zutshi ex Šumberová et al. in Chytrý 2011

Parožnatková vegetace s Chara globularis

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Chara globularis má kosmopolitní rozšíření (Corillion 1957), asociace Charetum globularis však byla zatím doložena pouze z Evropy a Asie. Je známa z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Corillion 1957, Ferrez et al. 2009), Německa (Pott 1995, Rennwald 2000), Rakouska (Schratt in Grabherr & Mucina 1993: 45–54), Chorvatska, Srbska a Černé hory (Blaženčić & Blaženčić 1983, 2003), Rumunska (Sanda et al. 1999, Blaženčić & Blaženčić 2003), Slovenska (Oťaheľová in Valachovič 2001: 391–406), Polska (Fijałkowski 1960a, Tomaszewicz 1979), Litvy (Balevičien&279; & Balevičius 2006), Ukrajiny (Solomaha 2008), Indie (Zutshi 1975) a Japonska (Yoshioka in Numata 1974: 211–236). V České republice je tato vegetace doložena z Mělnicka (Rydlo 2006b), Nymburska a Poděbradska (Rydlo 2005a), Českobudějovické pánve (Vydrová et al. 2009, Šumberová, nepubl.), Znojemska (Rydlo 1995b), Moravskokrumlovska (Rydlo, nepubl.), Drahanské vrchoviny (Rydlo 2007c) a Karvinska (Kovářová, nepubl.).

Citace: Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. (2011): Charetum globularis Zutshi ex Šumberová, Hrivnák, Rydlo et Oťaheľová in Chytrý 2011. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 257–260, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.