Asociace MCG04

Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978

Vegetace oligotrofních a mezotrofních stojatých vod s ostřicí trsnatou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Vegetace odpovídající této asociaci je známa z Polska (Pałczyński 1975), Litvy (Dagys 1932) a Ruska (Korotkov et al. 1991). Celkové rozšíření asociace je obtížné zhodnotit, protože tato vegetace nebyla často rozlišována od vlhkých luk s Carex cespitosa, tj. od asociace Caricetum cespitosae Steffen 1931. U nás bylo Comaro-Caricetum cespitosae zaznamenáno pouze v západních Čechách (Balátová-Tuláčková 1978).

Citace: Hájková P. (2011): Comaro palustris-Caricetum cespitosae (Dagys 1932) Balátová-Tuláčková 1978. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 537–538, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.