Asociace XBK04

Cynodontetum dactyli Gams 1927

Ruderální trávníky s troskutem prstnatým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Cynodontetum dactyli je hojně rozšířeno v panonské části střední Evropy. Bylo zaznamenáno v Německu (Klotz in Schubert et al. 2001: 372–376), Švýcarsku (Brun-Hool 1962), Rakousku (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), na jižním Slovensku (Eliáš 1974, 1979a, Jarolímek et al. 1997), v Maďarsku (Felföldy 1942, Borhidi 2003), Rumunsku (Morariu 1943, Sanda et al. 1999) a jižním Bulharsku (Mucina & Kolbek 1989). Porosty s dominantním Cynodon dactylon se nacházejí na analogických stanovištích po celém světě. Doklady o výskytu vegetace s troskutem prstnatým pocházejí např. z Afghánistánu (Gilli 1975), Kuby (Balátová-Tuláčková & García 1987) a Peru (Gutte & Müller 1989). V České republice je asociace Cynodontetum dactyli doložena fytocenologickými snímky z okolí železničních tratí severních, středních a východních Čech (Jehlík 1989a), Prahy (Láníková, nepubl.) a jižní Moravy (Horáková, Chytrý, Láníková, Šumberová, vše nepubl.).

Citace: Lososová Z. & Láníková D. (2009): Cynodontetum dactyli Gams 1927. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 202–205, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.