Asociace XDE01

Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967

Nitrofilní ruderální vegetace s bršlicí kozí nohou

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Aegopodium podagraria je evropsko-západoasijský druh rozšířený hlavně v temperátní a submeridionální zóně (Meusel et al. 1978). Společenstvo Elytrigio-Aegopodietum se vyskytuje v celém mírném pásmu Evropy, především ve srážkově bohatších oblastech. Je uváděno z Pyrenejského poloostrova (Rivas-Martínez et al. 2001), Francie (Géhu et al. 1972, Géhu et al. 1985, Julve 1993), Nizozemí (Weeda et al. in Stortelder et al. 1999: 41–72), jižní Skandinávie (Dierßen 1996), Litvy (Korotkov et al. 1991), Německa (Müller in Oberdorfer 1993b: 135–277, Pott 1995, Hilbig in Schubert et al. 2001: 172–184, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 380–410, Dengler et al. 2007), Rakouska (Mucina in Mucina et al. 1993: 203–251), Slovenska (Jarolímek et al. 1997), Polska (Matuszkiewicz 2007), Rumunska (Dihoru 1975, Sanda et al. 1999) a z Jižního Uralu (Korotkov et al. 1991, Jamalov et al. 2004). V České republice se vyskytuje hojně po celém území, přičemž nejhojnější je v pahorkatinách a podhůřích. Roste ale i v nížinách, kde je vázáno na zastíněná místa s vyšší půdní a vzdušnou vlhkostí. Větší počet fytocenologických snímků pochází z Plzně (Bartošová 1983), středních Čech (Neuhäuslová-Novotná & Neuhäusl 1970, Kopecký & Hejný 1971), Chomutova (A. Pyšek 1975), Liberce (Višňák 1992), Krkonoš (Neuhäuslová-Novotná et al. 1969), Orlických hor (Kopecký & Hejný 1971, Kopecký 1978b), Táborska (Douda 2003), Českomoravské vrchoviny (Láníková, nepubl.) a okolí Brna (Láníková, nepubl.).

Citace: Láníková D. (2009): Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae Tüxen 1967. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 350–353, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.