Asociace LBA06

Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952

Středoevropské tvrdé luhy nížinných řek

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Společenstvo je rozšířeno v západní a střední Evropě. Uvádí se z Francie (Issler 1926), Nizozemska (Stortelder et al. in Stortelder et al. 1999: 301–318), Německa (Seibert in Oberdorfer 1992: 139–156, Schubert in Schubert et al. 2001b: 46–100, Preising et al. 2003), Švýcarska (jako Ulmo-Fraxinetum; Keller et al. 1998), Rakouska (Wallnöfer et al. in Mucina et al. 1993b: 85–236, Drescher in Willner & Grabherr 2007: 123–127), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Lotyšska (Korotkov et al. 1991) a Ukrajiny (Onyshchenko 2009). V České republice je Ficario-Ulmetum rozšířeno podél větších řek. Na základě fytocenologických snímků bylo zaznamenáno na Plzeňsku (Nová 2009), podél dolního toku Ohře (Neuhäuslová-Novotná 1965, Houda 1971), v Polabí (Z. Novotná 1958, Neuhäuslová-Novotná 1965, Mikyška 1968, Fiedler 1972), podél Otavy a Lužnice v jižních Čechách (Vokoun, nepubl., Neuhäuslová & T. Kučera 2004), středního a dolního toku Moravy (Bednář 1964, Neuhäuslová in Moravec et al. 1982: 38–103), v podhůří Rychlebských hor (Hédl, nepubl.) a v Poodří (Sedláčková 1982).

Citace: Douda J. (2013): Ficario vernae-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaś 1952. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 213–216, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.