Asociace XBA02

Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971

Bazifilní plevelová vegetace obilných polí s hlaváčkem letním

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Lathyro-Adonidetum se vyskytuje roztroušeně ve střední Evropě. Roste v jižním a středním Německu (Hilbig 1966, 1967, 1973, Schubert & Mahn 1968, Hüppe & Hofmeister 1990, Oberdorfer in Oberdorfer 1993b: 15–47, Pott 1995, Schubert in Schubert et al. 2001: 403–415), Rakousku (Holzner 1973, Mucina in Mucina 1993: 110–168), teplých oblastech Slovenska (Jarolímek et al. 1997, Mochnacký 2000, Kropáč & Mochnacký 2009), Maďarsku (Pinke 2007, Pinke & Pál 2008) a Rumunsku (Sanda et al. 1999). V České republice je výskyt doložen z teplých a suchých oblastí (Kropáč 1981, 2006), především ze severních a středních Čech (Koblihová 1989, Kropáč & Mochnacký 1990, Kropáč & Lecjaksová in Kolbek et al. 2001: 121–163) a jižní Moravy (Lososová 2004).

Citace: Lososová Z. (2009): Lathyro tuberosi-Adonidetum aestivalis Kropáč et Hadač in Kropáč et al. 1971. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 85–88, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.