Asociace XBH03

Linario-Brometum tectorum Knapp 1961

Ruderální trávníky se sveřepem střešním

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál asociace zahrnuje celou střední Evropu. Linario-Brometum tectorum bylo zaznamenáno v Německu (Pott 1995, Klotz in Schubert et al. 2001: 376–387, Dengler & Wollert in Berg et al. 2004: 264–273), Rakousku (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168), Maďarsku (Borhidi 2003) a na Slovensku (Jarolímek et al. 1997). Porosty s dominantním sveřepem střešním (Bromus tectorum) se vyskytují v celé temperátní Eurasii a tento druh se invazně šíří na nová stanoviště především v Severní Americe (Mack 1981). Mimo střední Evropu je Linario-Brometum tectorum doloženo např. z Litvy (Korotkov et al. 1991). Výskyt v České republice je doložen pouze ostrůvkovitě, ačkoli lze předpokládat, že se společenstvo vyskytuje poměrně hojně v nížinách a teplých pahorkatinách. Fytocenologickými snímky je doloženo z teplejších oblastí Křivoklátska (Dostálek in Kolbek et al. 2001: 177–179), Prahy (Kopecký 1982a), Ústí nad Labem (Otýpková, nepubl.), Bezdězu (Kolbek & Petříček 1979), Bechyně (Douda 2003), Dukovan (Kühn 1998), Moravského Krumlova (Sádlo, nepubl.), České Třebové (Kovář & Lepš 1986), Hulína (Otýpková, nepubl.), Lukavice na Šumpersku (Lachmanová 1985) a vesnic na Břeclavsku (Horáková, nepubl.).

Citace: Lososová Z. (2009): Linario-Brometum tectorum Knapp 1961. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 168–170, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.