Asociace LBC02

Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935

Eutrofní bučiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Eutrofní bučiny asociace Mercuriali-Fagetum se vyskytují ve střední Evropě. Jsou udávány z Německa (Müller in Oberdorfer 1992: 193–249), Rakouska (Willner in Willner & Grabherr 2007: 144–166), Švýcarska (Keller et al. 1998, Willner 2002), Polska (J. M. Matuszkiewicz 2001), Slovenska (Jarolímek et al. 2008) a Maďarska (Willner 2002). Podobná společenstva se uvádějí z Francie (Bardat et al. 2004), jihovýchodní Anglie (Rodwell 1991), Skandinávie (Dierßen 1996), ukrajinských a rumunských Karpat (Coldea 1991, Onyshchenko 2009) a Bulharska (Tzonev et al. 2006). V České republice se vyskytují téměř po celém území od nížin do hor. Nejčastěji se s nimi setkáme v pohraničních pohořích: četnými fytocenologickými snímky jsou doloženy například ze Šumavy (Pišta 1982), Českého Švýcarska (Härtel 1999), Lužických hor (Moravec 1974, 1977), Ještědského hřbetu (Sýkora 1967a, P. Petřík 2000), Krkonoš (Hartmann & Jahn 1967, Moravec 1974), Rychlebských hor (Hédl, nepubl.) a Hrubého Jeseníku (J. Šmarda 1950, Hartmann & Jahn 1967, Husová 1973b, Moravec 1974). V karpatských pohořích jsou běžné; fytocenologickými snímky jsou doloženy například z Moravskoslezských Beskyd (Sedláčková 1985, Viewegh 1994), Vsetínských vrchů a Bílých Karpat (Moravec 1974, Bravencová 2003). Ve vnitrozemí se vyskytují např. v Českém středohoří (Klika 1939b), na Křivoklátsku (T. Kučera 1993, Moravec in Kolbek et al. 2003a: 171–179), v Branžovském hvozdu (Moravcová-Husová 1964), Železných horách (Neuhäusl 1960b) a na Drahanské vrchovině (Moravec 1974, 1977). Doklady chybějí z nížin severní Moravy a Slezska, ani tam však není výskyt asociace vyloučen.

Citace: Hédl R. (2013): Mercuriali perennis-Fagetum sylvaticae Scamoni 1935. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 249–254, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.