Asociace XDB02

Petasitetum hybrido-kablikiani Sillinger 1933

Vegetace štěrkových náplavů s devětsilem Kablíkové

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Areál druhu Petasites kablikianus zahrnuje Karpaty s přesahem do sudetských pohoří a izolované výskyty v Dinárských horách (Meusel & Jäger 1992). Vegetace devětsilových niv s Petasites kablikianus je pod různými jmény udávána ze Slovenska (Kliment & Jarolímek 2002), odkud jsou popsána i další společenstva s tímto druhem, dále z ukrajinských Karpat (Pawłowski & Walas 1949) a Rumunska (Coldea 1991, Sanda et al. 1999). U nás je fytocenologickými snímky doložena jen z povodí Ostravice v Moravskoslezských Beskydech (Adámková 1998, Chlapek 1998), ale vyskytuje se také v Krkonoších.

Citace: Kočí M. (2009): Petasitetum hybrido-kablikiani Sillinger 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 317–319, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.