Asociace KBB05

Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962

Vlhké nivní trnkové křoviny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se pravděpodobně vyskytuje v nivách velkých řek celé střední Evropy a navazující části jihovýchodní Evropy. Zatím byla doložena z Německa a v poněkud odlišném složení z panonské části Chorvatska jako Viburno opuli-Prunetum dasyphyllae Čarni et al. 2002 (Čarni et al. 2002). Pravděpodobný je výskyt zejména na jižním Slovensku, ve východním Rakousku a v Maďarsku. Z panonské oblasti byly popsány další dvě vzájemně podobné asociace Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae Čarni et al. 2004 a Leucojo aestivi-Crataegetum nigrae Kevey et al. in Kevey 2008, řazené do třídy Salicetea purpureae, které se však liší dominancí hlohu Crataegus nigra a převahou mokřadních druhů nad druhy sušších stanovišť (Čarni et al. 2004, Kevey 2008). V České republice se asociace roztroušeně vyskytuje v nivách dolních toků řek, fytocenologické snímky odpovídající této vegetaci byly však zaznamenány velmi vzácně, a to v nivě Labe u Neratovic (Holub 1996) a Velkého Oseka (Sádlo, nepubl.) a z nivy Dyje v okolí Lednice a Lanžhota (Řehořek, nepubl., Sádlo, nepubl.).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Rhamno catharticae-Cornetum sanguineae Passarge 1962. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 106– 109, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.