Asociace KBD01

Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967

Nitrofilní křoviny s bezem černým

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace Sambucetum nigrae byla zaznamenána v Německu (Oberdorfer 1973), Polsku (W. Matuszkiewicz 2007), Rakousku (Forstner 1984, Exner & Willner in Willner & Grabherr 2007: 62–83), na Slovensku (Jarolímek et al. 2008), v Maďarsku (Borhidi et al. 2012) a na Ukrajině (Didukh et al. in Didukh et al. 2011: 143–199), pravděpodobně se však vyskytuje i v dalších zemích v temperátní zóně Evropy. V České republice se nachází hojně v nížinách a pahorkatinách a vzácněji ve vyšších polohách, ale fytocenologická dokumentace je značně mezernatá. Snímky pocházejí např. z Českého středohoří (Sádlo, nepubl.), Plzně (Chocholoušková, nepubl.), Křivoklátska (Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 41– 86), Prahy (P. Pyšek & A. Pyšek 1988) a jejího širšího okolí (Rambousková 1984), Železných hor (Neuhäuslová 1995), různých míst na jižní Moravě (Horáková, nepubl., Sádlo, nepubl.) a Ostravy (Wika & Saganová 1995).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Sambucetum nigrae Fijałkowski 1967. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 129–132, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.