Asociace XBD01

Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937

Plevelová vegetace obilnin na chudých písčitých půdách

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Sclerantho-Arnoseridetum se vyskytuje ve všech přímořských oblastech západní a jihozápadní Evropy. V minulosti bylo uváděno jako široce rozšířený vegetační typ (Braun-Blanquet 1948b, Warcholińska 1974, Wójcik 1978), v současnosti je však i v atlantské oblasti spíše vzácné a vyskytuje se v ochuzené podobě (Warcholińska 1987, Oberdorfer in Oberdorfer 1993b: 15–47, Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–246, Matuszkiewicz 2007). Asociace je uváděna z Velké Británie (Rodwell 2000), Portugalska a Španělska (Malato-Beliz et al. 1960), Francie (Julve 1993), Nizozemí (Haveman et al. in Schaminée et al. 1998: 199–246), Německa (G. Müller 1964, Meisel 1973, Oberdorfer in Oberdorfer 1993b: 14–47, Hofmeister et al. in Preising et al. 1995: 17–49) a Polska, kde se vyskytuje hlavně v západní části státu (Wójcik 1978, Warcholińska 1987). V Rakousku se vyskytuje ojediněle v Horních Rakousích při hranicích s Českou republikou (Mucina in Mucina et al. 1993: 110–168). V České republice v současnosti existuje na jediné lokalitě u Vlkova na Třeboňsku (Prach 1999). V minulosti byla asociace zaznamenána i u Brodu u Stříbra, Hořátve u Nymburku a na dalších lokalitách na Třeboňsku (Kropáč 2006).

Citace: Otýpková Z. (2009): Sclerantho annui-Arnoseridetum minimae Tüxen 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 120–122, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.