Asociace LBF04

Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998

Pěchavové skalní lipiny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Ve střední Evropě se vyskytují různá bazifilní společenstva skalních teplomilných lipin od východní Francie a Švýcarska přes jižní Německo až po vápencové pahorkatiny a hornatiny na obvodech Karpat v severním Maďarsku a Transylvánii (Chytrý & Sádlo 1998), avšak asociace Seslerio-Tilietum je zřejmě samostatným, floristicky jasně odlišitelným typem vyskytujícím se vzácně ve vápencových územích v nižších polohách České republiky a přilehlé části Dolních Rakous. V Rakousku jsou známy pouze lokality v údolí Dyje a jejího přítoku Fugnitz u Hardeggu (Chytrý & Vicherek 1995) a u jezera Traunsee na okraji hornorakouských vápencových Alp (R. Fischer 2000, viz také Willner in Willner & Grabherr 2007: 127–136). V České republice jsou známy výskyty na Pochválovské stráni ve Džbánu (Chytrý & Sádlo 1998), v údolí Berounky a Úpořského potoka na Křivoklátsku (Chytrý & Sádlo 1998, Sádlo in Kolbek et al. 2003a: 168–170), v Českém, Moravském a Javoříčském krasu (Chytrý & Sádlo 1998), v říčních údolích jihozápadní Moravy (Oslava, Jihlava, Rokytná a Jevišovka; Chytrý & Vicherek 1996, Chytrý & Sádlo 1998) a na vrchu Děvín v Pavlovských vrších (Chytrý & Sádlo 1998).

Citace: Chytrý M. (2013): Seslerio albicantis-Tilietum cordatae Chytrý et Sádlo 1998. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 292–295, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.