Asociace TEB01

Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990

Smilkové trávníky horského stupně Krkonoš

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace Sileno-Nardetum je známa z Krkonoš (Krahulec 1990b, Krahulec et al. 1997), kde se společně vyskytují druhy smilkových trávníků a mezofilních luk nižších poloh s alpínskými druhy svazu Nardion strictae. V Krkonoších je rozšířena na lučních enklávách s výjimkou nejnižších, kde ji zastupuje vegetace svazu Violion caninae, a nejvyšších, kde ji nahrazuje vegetace svazu Nardion strictae. Velmi blízké porosty (tzv. Nardetum oreale) jsou známé z Krušných hor, kde jsou v nejvyšších polohách na německé straně pohoří vhodné klimatické podmínky a kde se vyskytují i některé alpínské druhy (Siegel 1962, Heynert 1964). K této asociaci lze přiřadit i některé porosty, které na české straně Krušných hor zaznamenala Blažková (1991).

Citace: Krahulec F. (2007): Sileno vulgaris-Nardetum strictae Krahulec 1990. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 295–298, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.