Asociace LBE04

Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953

Brusnicové oligotrofní jedliny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace se vyskytuje v jižní Francii (Boublík, nepubl.), Německu (Seibert in Oberdorfer 1992: 53–80, Pott 1995, Walentowski 1998, Rennwald 2000), Švýcarsku (Keller et al. 1998), Rakousku (Zukrigl 1973, Wallnöfer in Mucina et al. 1993b: 283–337, Exner in Willner & Grabherr 2007: 184–208) a na Slovensku (Jarolímek et al. 2008). V České republice byly porosty asociace Vaccinio myrtilli-Abietetum dosud zaznamenány pouze v Českém masivu, a to především v jižní polovině Čech, kde se roztroušeně vyskytují na Šumavě a v Pošumaví (Pišta 1982, Neuhäuslová 2001, Grulich 2006b, Boublík 2007) a v Třeboňské pánvi (Boublík & Zelený 2007). Vzácně byly zaznamenány v údolí Střely (Boublík 2010a), na Křivoklátsku (Boublík 2010a), Domažlicku (Majer, nepubl., Strejc, nepubl.), Dobříšsku (Průša, nepubl.), ve Středočeské pahorkatině a v údolí střední Vltavy a jejích přítoků (Samek 1957, Cipra, nepubl., Průša, nepubl.), na středním toku Sázavy (Buršík, nepubl., Průša, nepubl.), Březnicku (Buršík, nepubl.), v údolí dolní Lužnice (Boublík 2010a), Novohradských horách (Pišta, nepubl.), jihozápadní části Českomoravské vrchoviny (Boublík & Zelený 2007), Železných horách (Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1979), u Hradce Králové (Mikyška 1964c), v podhůří Orlických hor (Gregor, nepubl., Rejmond, nepubl.) a Hrubého Jeseníku (Tichý, nepubl.), v Nízkém Jeseníku (Boublík 2010a), moravské části Českomoravské vrchoviny (Černohlávek, nepubl., Málek, nepubl.) a na Drahanské vrchovině (Mazal, nepubl.).

Citace: Boublík K. (2013): Vaccinio myrtilli-Abietetum albae Zeidler 1953. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 277–281, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.