Asociace RBA03

Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960

Karpatská vápnitá nepěnovcová slatiniště

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Asociace je známa z polských flyšových Karpat (Pawłowski et al. 1960, Grodzińska 1961), Slovenska (Hájek & Háberová in Valachovič 2001: 185–273), karpatské části Ukrajiny (Hadač et al. 1995) a Rumunska (Hájková & Hájek, nepubl.). V České republice se vyskytuje pouze v Hostýnských a Vsetínských vrších na hranici svého areálu (Hájková & Hájek 2000, Derková 2001) a je zde ochuzena o některé diagnostické druhy (např. Carex dioica. Equisetum variegatum . Pinguicula vulgaris). Na ekologicky podobných stanovištích jinde v Evropě se vyskytují vikarizující asociace, např. Valeriano dioicae-Caricetum davallianae (zejména varianta s Carex pulicaris) v Českém masivu, Caricetum flavae Nordhagen 1943 ve Skandinávii, Amblystegio stellati-Caricetum dioicae Osvald 1925 a Pinguiculo-Caricetum dioicae Jones 1973 v západní Evropě a Dactylorhizo cordigerae-Eriophoretum latifolii Hájek et al. 2008 v jihovýchodní Evropě (Hájek et al. 2008).

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae Pawłowski et al. 1960. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 630–633, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.