Asociace KBB02

Violo hirtae-Cornetum maris Hilbig et Klotz in Rauschert 1990

Teplomilné dřínové křoviny

nové hledání
...

Legenda

  • fytocenologické snímky zaznamenané po roce 1975
    jen fytocenologické snímky zaznamenané do roku 1975
    pravděpodobný výskyt nedoložený fytocenologickými snímky
  • Violo-Cornetum je kromě České republiky zatím doloženo pouze z německého Durynska a Saska-Anhaltska (Rauschert 1990, Weber 1999, Schubert et al. 2001a). Jeho výskyt je pravděpodobný i v Rakousku, na Slovensku a v Maďarsku, odkud se však neuvádí. Patří do něj zřejmě i křoviny, které z Maďarska popisují Borhidi et al. (2012) pod neplatným jménem Cerasetum mahaleb Oberdorfer et Müller in Oberdorfer 1979, jež se vztahuje k západosubmediteránním křovinám jižního Německa a Švýcarska. V České republice bylo zaznamenáno v okolí Prahy (Kubíková & Molíková 1981) a Českém krasu (Klika 1942), na kopci Čebínka u Tišnova (Chlumská 1961), v Moravském krasu (J. Šmarda 1967a), v údolích řek jihozápadní Moravy (Chytrý & Vicherek 1996, 2003, Rafajová 1999) a v Pavlovských vrších (Hédl, nepubl.).

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Violo hirtae-Cornetum maris Hilbig et Klotz in Rauschert 1990. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 96–99, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.