Asociace TCB03

Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii Vicherek 1962

Slaniska s ostřicí žitnou

nové hledání

Orig. (Vicherek 1962a): Agrostideto-Juncetum ranarii as. nov. (Agrostis stolonifera)

Syn.: Agrostis alba-Carex distans Soó 1939 (§ 3c), Agrostio-Caricetum secalinae Vicherek 1973, Meliloto-Caricetum otrubae Vicherek 1973

Formální definice: skup. Carex otrubae

Citace: Novák J. & Šumberová K. (2007): Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii Vicherek 1962. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 162–164, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.