Svaz SAD

Androsacion alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

Vegetace silikátových sutí v subalpínském a alpínském stupni

nové hledání

Orig. (Braun-Blanquet & Jenny 1926): Androsacion alpinae-Verband

Syn.: Allosuro-Athyrion alpestris Nordhagen 1936

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2009): Vegetace skal, zdí a stabilizovaných sutí (Asplenietea trichomanis). Vegetation of rocks, walls and stable screes. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 406–440, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.