Asociace XCE02

Arctietum lappae Felföldy 1942

Ruderální vegetace s lopuchem plstnatým a lopuchem větším

nové hledání

Orig. (Felföldy 1942): Arctium lappa-ass.

Syn.: Arctio tomentosi-Rumicetum obtusifolii Passarge 1959, Arctio-Artemisietum vulgaris Oberdorfer et al. ex Seybold et Müller 1972

Formální definice: Arctium lappa pokr. > 25 % OR Arctium tomentosum pokr. > 25 %

Citace: Láníková D. (2009): Arctietum lappae Felföldy 1942. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 281–283, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.