Asociace MCG01

Caricetum elatae Koch 1926

Vegetace mezotrofních stojatých vod s ostřicí vyvýšenou

nové hledání

Orig. (Koch 1926): Caricetum elatae

Syn.: Scutellario-Caricetum elatae Passarge 1964

Formální definice: Carex elata pokr. > 25 % NOT Carex vesicaria pokr. > 50 %

Citace: Hájková P., Navrátilová J. & Hanáková P. (2011): Caricetum elatae Koch 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 527–530, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.