Svaz THC

Diantho lumnitzeri-Seslerion (Soó 1971) Chytrý et Mucina in Mucina et al. 1993

Pěchavové trávníky

nové hledání

Orig. (Mucina et al. 1993a): Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis (Soó 1971) Chytrý et Mucina comb. nova (S. caerulea, S. heuflerana, S. hungarica, S. sadlerana)

Syn.: Seslerio-Festucion glaucae Klika 1931 p. p. (§ 35), Seslerio-Festucion pallentis Klika 1931 corr. Zólyomi 1966 p. p. (§ 35), Festucion pallentis (Klika 1931) Korneck 1974 p. p., Diantho-Seslerienion Soó 1971 (podsvaz), Cynancho vincetoxici-Seslerienion calcariae Kolbek in Moravec et al. 1983 (podsvaz), Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini Kolbek et al. in Moravec et al. 1983 p. p.

Citace: Chytrý M., Hoffmann A. & Novák J. (2007): Suché trávníky (Festuco-Brometea). Dry grasslands. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 372–470, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.