Svaz XBK

Eragrostion cilianensi-minoris Tüxen ex Oberdorfer 1954

Pozdně letní teplomilná ruderální a plevelová vegetace písčitých půd

nové hledání

Orig. (Oberdorfer 1954): Eragrostidion Tx. 50 (Eragrostis major = E. cilianensis, E. minor)

Syn.: Amarantho-Chenopodion albi Morariu 1943 (§ 3b), Eragrostienion Tüxen 1950 (§ 2b, nomen nudum, podsvaz), Panico-Setarion Sissingh ex von Rochow 1951 (§ 36, nomen ambiguum), Tribulo-Eragrostion poaeoidis Soó et Tímár in Tímár 1957, Eragrostio-Polygonion arenastri Couderc et Izco ex Čarni et Mucina 1998, Euphorbion prostratae sensu Mucina in Mucina et al. 1993 non Rivas-Martínez 1976 (pseudonym)

Citace: Lososová Z., Otýpková Z., Sádlo J. & Láníková D. (2009): Jednoletá vegetace polních plevelů a ruderálních stanovišť (Stellarietea mediae). Annual vegetation of arable land and ruderal habitats. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 74–205, Academia, Praha; Lososová Z., Šumberová K. & Hrivnák R. (2013): Dodatky ke druhému a třetímu dílu Vegetace České republiky. Additions to the second and third volumes of Vegetation of the Czech Republics. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 433–443, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.