Asociace THD02

Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933

Středočeské a severočeské skalní stepi s kostřavou walliskou

nové hledání

Orig. (Klika 1933): Festuca vallesiaca-Erysimum crepidifolium-Assoziation Klika 1932

Syn.: Poo bulbosae-Erysimetum crepidifolii Toman 1981, Sedo acris-Thymetum pannonici Toman (1976) 1981, Pulsatillo pratensis-Festucetum valesiacae Kolbek 1998 thymetosum praecocis Kolbek 1998

Formální definice: Festuca valesiaca pokr. > 5 % AND skup. Lactuca perennis AND (skup. Potentilla arenaria OR skup. Stipa capillata)

Citace: Chytrý M. (2007): Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae Klika 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 413–415, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.