Asociace SCA01

Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937

Vegetace bazických osypů s bukovincem vápencovým

nové hledání

Orig. (Kuhn 1937): Dryopteridetum Robertianae

Syn. Dryopteridetum robertianae Kaiser 1926 (§ 3d, asociace uppsalské školy), Dryopteridetum robertianae R. Tüxen 1937 (§ 33, stejně staré homonymum)

Formální definice: Gymnocarpium robertianum pokr. > 5 % NOT skup. Asplenium ruta-muraria

Citace: Sádlo J. (2009): Gymnocarpietum robertiani Kuhn 1937. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 452–454, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.