Asociace RBB03

Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926

Minerálně bohatá slatiniště s kalcitolerantními rašeliníky a boreálními ostřicemi

nové hledání

Orig. (Warén 1926): Menyanthes trifoliata-Sphagnum teres-Ass.

Syn.: Carici chordorrhizae-Sphagnetum warnstorfii Warén 1926 (§ 25), Sphagno-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 p. p., Sphagno warnstorfii-Caricetum lasiocarpae Steffen 1931 (fantom)

Formální definice: (Carex chordorrhiza pokr. > 5 % OR Carex diandra pokr. > 5 % OR Carex lasiocarpa pokr. > 5 % OR Carex limosa pokr. > 5 %) AND Sphagnum sp. pokr. > 0 % AND (Hamatocaulis vernicosus pokr. > 5 % OR Scorpidium revolvens s. l. pokr. > 5 % OR Sphagnum contortum pokr. > 25 % OR Sphagnum warnstorfii pokr. > 5 % OR skup. Eriophorum latifolium OR skup. Sphagnum warnstorfii)

Citace: Hájek M. & Hájková P. (2011): Menyantho trifoliatae-Sphagnetum teretis Warén 1926. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace [Vegetation of the Czech Republic 3. Aquatic and wetland vegetation], p. 657–660, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.