Třída AD

Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et Hadač 1944

Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace

nové hledání

Orig. (Klika & Hadač 1944): Mulgedio-Aconitetea Hadač-Klika 1944

Syn.: Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. et Tx. 1943 (§ 2b, nomen nudum), Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek in Huml et al. 1979

Citace: Kočí M. (2007): Subalpínská vysokobylinná a křovinná vegetace (Mulgedio-Aconitetea). Subalpine tall-forb and deciduous-shrub vegetation. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 92– 131, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.