Asociace KBB04

Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952

Teplomilné trnkové křoviny

nové hledání

Orig. (Tüxen 1952): Prunus spinosa-Ligustrum-Ass. Tx. (1928) 1952 (Ligustrum vulgare)

Syn.: Crataego monogynae-Prunetum spinosae Soó 1931 (potenciální správné jméno, § 36, nomen ambiguum rejiciendum propositum), Cornetum sanguineae Kaiser 1950 (potenciální správné jméno), Prunetum spinosae Kaiser 1950 (potenciální správné jméno), Crataego-Prunetum dasyphyllae Jurko 1964, Roso gallicae-Prunetum Mikyška 1968, Viburno lantanae-Cornetum sanguineae Rauschert 1990

Formální definice: (Cornus sanguinea pokr. > 25.% OR Crataegus monogyna s. l. pokr. > 25.% OR Ligustrum vulgare pokr. > 5 % OR Prunus spinosa pokr. > 25 % OR Rosa canina agg. pokr. > 25 %) AND (Festuca rupicola pokr. > 5 % OR Fragaria viridis pokr. > 5 % OR skup. Brachypodium pinnatum OR skup. Carex digitata OR skup. Geranium sanguineum) NOT skup. Lathyrus vernus NOT Acer platanoides pokr. > 25 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Alnus incana pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 25 % NOT Cornus mas pokr. > 25 % NOT Fraxinus excelsior pokr. > 25.% NOT Pinus nigra pokr. > 25 % NOT Pinus sylvestris pokr. > 25 % NOT Prunus mahaleb pokr. > 25 % NOT Quercus cerris pokr. > 25 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 25 % NOT Quercus pubescens agg. pokr. > 25 % NOT Quercus robur pokr. > 25 % NOT Salix euxina pokr. > 25 % NOT Tilia cordata pokr. > 25 % NOT Tilia platyphyllos pokr. > 25 %

Citace: Sádlo J. & Chytrý M. (2013): Pruno spinosae-Ligustretum vulgaris Tüxen 1952. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 102–106, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.