Asociace ADD01

Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí 2001

Subalpínské havezové nivy

nové hledání

Orig. (Kočí 2001a): Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí

Syn.: Adenostyletum alliariae Pawłowski et al. 1928 (§ 36, nomen ambiguum), Adenostyletum alliariae tatricum Krajina 1933 (§ 34), Ranunculo platanifolii-Adenostyletum (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač in Mucina et Maglocký 1985 (§ 2b, nomen nudum)

Formální definice: Adenostyles alliariae pokr. > 25 % AND (skup. Aconitum plicatum OR skup. Veratrum *lobelianum) NOT skup. Laserpitium archangelica

Citace: Kočí M. (2007): Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae (Krajina 1933) Dúbravcová et Hadač ex Kočí 2001. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 116– 118, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.