Asociace THE01

Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933

Širokolisté válečkové trávníky teplých oblastí

nové hledání

Orig. (Klika 1933): Scabiosa ochroleuca-Brachypodium pinnatum-Assoziation Klika 1932

Syn.: Ononido spinosae-Cirsietum acaulis Mikyška 1956, Scorzonero hispanicae-Brachypodietum pinnati Gauckler 1957, Bupleuro-Brachypodietum Mahn 1965, Festuco rupicolae-Brachypodietum Mahn 1965, Lino tenuifolii-Ononidetum spinosae Toman 1976, Pulsatillo pratensis-Globularietum elongatae Toman 1976, Anemono sylvestris-Brachypodietum pinnati Toman 1981, Potentillo reptantis-Caricetum flaccae Studnička 1980, Cichorio intybi-Brometum erecti Toman 1988, Salvio verticillatae-Origanetum vulgaris Toman 1988

Formální definice: skup. Brachypodium pinnatum AND skup. Cirsium acaule NOT skup. Carex caryophyllea NOT skup. Inula ensifolia NOT skup. Plantago maritima NOT skup. Potentilla arenaria NOT Sesleria caerulea pokr. > 25 %

Citace: Novák J. & Chytrý M. (2007): Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati Klika 1933. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 427–429, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.