Asociace LBA04

Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957

Potoční ptačincové olšiny

nové hledání

Orig. (Lohmeyer 1957): Stellario-Alnetum glutinosae [Kästner 1938] (Stellaria nemorum)

Syn.: Alnetum incanae sensu Kästner 1938 non Lüdi 1921 (pseudonym), Alno-Fraxinetum stellarietosum Mikyška 1944 (§ 3e), Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae Tüxen 1957, Chaerophyllo hirsuti-Alnetum glutinosae Müller et Görs 1958

Formální definice: (Alnus glutinosa pokr. > 25 % OR (Fraxinus excelsior pokr. > 25 % AND skup. Cardamine amara)) AND (skup. Asarum europaeum OR skup. Mercurialis perennis) NOT skup. Lysimachia vulgaris NOT skup. Prunus padus NOT Cardamine amara (excl. subsp. opicii) pokr. > 5 % NOT Carex remota pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 25 %

Citace: Douda J. (2013): Stellario nemorum-Alnetum glutinosae Lohmeyer 1957. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 207–210, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.