Asociace XCB07

Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950

Ruderální vegetace s vratičem obecným a pelyňkem černobýlem

nové hledání

Orig. (Sissingh 1950): Tanaceto-Artemisietum (Br.-Bl. 1930) Tüxen 1942, Tanaceto-Artemisietum vulgaris (Br.-Bl.) Tüxen 1942 (Tanacetum vulgare)

Syn.: Tanacetum-Artemisia-Urtica-Ass. Br.-Bl. 1930 (§ 2b, nomen nudum), Artemisietum vulgaris Tüxen 1942 ms. (§ 1), Tanaceto-Artemisietum Br.-Bl. 1949 (§ 2b, nomen nudum), Tanaceto-Arrhenatheretum elatioris Fischer et al. 1985

Formální definice: (((Artemisia vulgaris pokr. > 25 % OR Tanacetum vulgare pokr. > 25 %) AND (skup. Arrhenatherum elatius OR skup. Tanacetum vulgare)) OR (Artemisia vulgaris pokr. > 50 % OR Tanacetum vulgare pokr. > 50 %)) NOT Arctium lappa pokr. > 25 % NOT Arctium tomentosum pokr. > 25 % NOT Melilotus albus pokr. > 25 % NOT Melilotus officinalis pokr. > 25 % NOT Solidago canadensis pokr. > 25 % NOT Tussilago farfara pokr. > 25 %

Citace: Láníková D. (2009): Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace [Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, weed, rock and scree vegetation], p. 245–248, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.