Asociace TEA02

Thesio alpini-Nardetum strictae Jeník et al. 1980

Druhově bohaté subalpínské smilkové trávníky

nové hledání

Orig. (Jeník et al. 1980): Thesio alpini-Nardetum associatio nova (Nardus stricta)

Formální definice: (Avenella flexuosa pokr. > 25 % OR Nardus stricta pokr. > 25 %) AND (skup. Ligusticum mutellina OR skup. Potentilla aurea) NOT skup. Geranium sylvaticum

Citace: Krahulec F. (2007): Thesio alpini-Nardetum strictae Jeník et al. 1980. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace [Vegetation of the Czech Republic. 1. Grassland and Heathland Vegetation], p. 286–288, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.