Asociace LFB02

Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928

Brusnicové bory

nové hledání

Syn.: Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957 p. p., Leucobryo-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Peucedano oreoselini-Pinetum W. Matuszkiewicz 1962 p. p., Betulo carpaticae-Pinetum sylvestris Mikyška 1970, zbiorowisko Pinus-Molinia J. M. Matuszkiewicz in W. Matuszkiewicz et J. M. Matuszkiewicz 1973 prov.

Formální definice: Pinus sylvestris pokr. > 15 % AND (Vaccinium myrtillus pokr. > 5 % OR Vaccinium vitis-idaea pokr. > 5 % OR skup. Vaccinium myrtillus OR skup. Vaccinium vitis.idaea) NOT skup. Anthoxanthum odoratum NOT skup. Armeria serpentini NOT skup. Atropa bella-donna NOT skup. Aurinia saxatilis NOT skup. Brachypodium pinnatum NOT skup. Carex digitata NOT skup. Epilobium angustifolium NOT skup. Eriophorum vaginatum NOT skup. Festuca pallens NOT skup. Galium odoratum NOT skup. Geranium sanguineum NOT skup. Oxalis acetosella NOT skup. Polytrichum piliferum NOT skup. Salix caprea NOT skup. Sphagnum palustre NOT skup. Succisa pratensis NOT skup. Viscaria vulgaris NOT Abies alba pokr. > 5 % NOT Alnus glutinosa pokr. > 5 % NOT Asplenium cuneifolium pokr. > 5 % NOT Brachypodium pinnatum pokr. > 5 % NOT Calamagrostis epigejos pokr. > 5 % NOT Carpinus betulus pokr. > 5 % NOT Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 25 % NOT (Cladonia arbuscula pokr. > 10 % AND Cladonia rangiferina s. l. pokr. > 5 %) NOT Fagus sylvatica pokr. > 5 % NOT Larix decidua pokr. > 5 % NOT Picea abies pokr. > 15 % NOT Pinus uncinata subsp. uliginosa pokr. > 5 % NOT Quercus petraea agg. pokr. > 15 % NOT Quercus robur pokr. > 15 % NOT Rubus fruticosus agg. pokr. > 5 % NOT Rubus idaeus pokr. > 5 % NOT Sesleria caerulea pokr. > 5 % NOT Silene vulgaris pokr. > 5 % NOT Sphagnum sp. (excl. S. girgensohnii) > 5 % NOT Tilia cordata pokr. > 5 % NOT Vaccinium uliginosum pokr. > 5 %

Citace: Zelený D. (2013): Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris Juraszek 1928. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 394–398, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.