Třída LF

Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939

Boreokontinentální jehličnaté lesy

nové hledání

Orig. (Braun-Blanquet et al. 1939): Vegetationsklasse der Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Picea excelsa = P. abies)

Syn.: Piceetea Klika 1948, Vaccinietea uliginosi Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1955, Molinio-Betuletea pubescentis Passarge 1968, Vaccinio uliginosi-Pinetea Passarge 1968

Citace: Chytrý M., Zelený D., Navrátilová J. & Sádlo J. (2013): Boreokontinentální jehličnaté lesy (Vaccinio-Piceetea). Boreo-continental coniferous forests. – In: Chytrý M. (ed.), Vegetace České republiky. 4. Lesní a křovinná vegetace [Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and shrub vegetation], p. 380–432, Academia, Praha.
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.